Aorta en Vena Cava Inferior
external image 8c93cd8698303bfd08bc8b3cf3630983.png?1353370863
Arterieel:
15. Aorta abdominalis
32. Truncus coeliacus
18. Arteria hepatica communis
19. Arteria lienalis
* * Arteria gastrica sinistra
17. Arteria mesenterica superior
24. Arteria renales sin/dex

Veneus:
16. Vena cava inferior
10. Venae hepaticae
25. Venae renales sin/dex
*. Vena mesenterica superior
20. Vena lienalis
12. Confluens
11. Vena portaeSagittale doorsneden
external image bcb37094c2e703553e2c048b63d07d5c.png?1353371159
1. Vena Cava Inferior
2. Aorta Abdominalis
a. Truncus coeliacus
b. Arteria mesenterica superior
c. Arteria renalis sinistra
d. Arteria renalis dextra
e. Vena renalis sinistra
f. Vena renalis dextra
g. Arteria gastrica sinistra
h. Arteria lienalis
i. Arteria hepatica
k. Arteria gastroduodenalis

Aorta
- Met als meest craniale aftakking naar ventraal de truncus coeliacus. Deze geeft naar links de arteria lienalis af, naar links craniaal de arteria gastrica sinistra en naar rechts craniaal de arteria hepatica communis, welke zich weer in de naar rechts doorlopende arteria hepatica propria en de naar caudaal lopende arteria gastroduodenalis splitst.
- Iets meer naar caudaal ontspringt ventraal de arteria mesenterica superior, die vervolgens parallel aan de aorta blijft lopen.
- Nog iets meer naar caudaal ontspringen lateraal de arteriae renales, waarbij de arteria renalis dextra zich dorsaal van de vena cava inferior bevindt.
- Veel verder naar caudaal ontspringt, ventraal vanuit de aorta, de arteria mesenterica inferior. Deze loopt vervolgens meer naar links van de aorta en vertakt zich al snel.


Vena Cava Inferior
- Ontvangt de vena renalis rechts en de vena renalis links, waarbij de vena renalis links ventraal van de aorta loopt en dorsaal van de arteria mesenterica superior.

Opmerking:
De arteria mesenterica inferior komt, doordat deze zich zo snel vertakt, zijn relatief smalle kaliber en door de superpositie van gas in dat gebied, echografisch vrijwel nooit in beeld.

Aorta kenmerken:
- loopt parallel aan de wervelkolom (komt vanaf de aorta descendens)
- pulseert
- heeft een duidelijke wand
- geeft ventraal takken af (truncus coeliacus, arteria mesenterica superior)

Vena Cava Inferior kenmerken:
- blijft niet parallel aan de wervelkolom lopen, loopt richting craniaal meer naar ventraal, gaat namelijk het rechter atrium in
- ligt in de lever ingebed
- heeft een golvend bewegingspatroon
- kaliber varieert met de ademhaling
- er vindt een kaliberafname plaats bij persen (Valsalva-test)
- heeft geen duidelijke wand (alleen wanneer loodrecht getroffen)